זוהי מדיניות הפרטיות (“מדיניות פרטיות“) אשר קובעת כיצד אנו, ווטרלנד – פארק המים אילת בע”מ, חברה רשומה שמספרה 515420057 ו/או ווטרלנד ניהול, שותפות רשומה שמספרה 540321353, בעליהן וחברות הקשורות אליהן (להלן יחד: “החברה”, “השותפות” “הנהלת הפארק”, “אנו”, “שלנו” או “אותנו”), משתמשים במידע אישי (מוגדר להלן) שאנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי אנשים פרטיים בנוגע לשימוש: (i) באתר waterland.co.il , ובכל אתר אחר שאנו מפעילים (להלן, כל אחד, יחד עם ה-Sub-Domain שלו, תוכנו ושירותיו, “אתר“); ו- (ii) בפארק המים “ווטרלנד” (“הפארק“) האתר והפארק, יחד יכונו להלן כ”שירותים“. 

 1. מבואמדיניות פרטיות זו מבארת את נוהלי המידע המקוון ואת הבחירות שתוכל/י לבצע לגבי אופן האיסוף והשימוש במידע האישי שלך בקשר עם השירותים. “מידע אישי” הוא כל מידע שמתייחס לנתונים על אישיותו, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו של אדם מזוהה או הניתן לזיהוי.
 2. תנאי שימוש – מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש שלנו אשר זמינים בכתובת https://waterland.co.il/terms/ (“תנאים“). כל מונח שאינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, תהיה משמעותו בהתאם לתנאים אלו. 
 3. הסכמה ושינויאת/ה לא מחויב/ת מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואת/ה מאשר/ת בזאת כי מסירת המידע האישי שלך נעשית על פי רצונך החופשי. על ידי שימוש בשירותים את/ה מסכים/ה לתנאים של מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף המידע האישי על ידינו למטרות המפורטות. אם אינך מסכים/ה למדיניות פרטיות זו, אנא אל תיכנס או תשתמש בכל דרך אחרת בשירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר פרסומת המדיניות פירושו שאת/ה מקבל/ת שינויים אלה.
 4. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו? 

כרגע איננו דורשים ממך למסור מידע אישי על מנת שתהיה לך גישה למידע כללי הזמין באתר. אולם, אנו כן מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות: 

 1. ‘יצירת קשר’ אם תשלח אלינו בקשת “יצירת קשר”, בין אם באמצעות שליחת טופס מקוון שאנו מעמידים לרשותך ובין אם על ידי שליחת דוא”ל לכתובת דוא”ל שאנו מציגים, יתכן שתידרש לספק לנו מידע מסוים כגון שם מלא, מספר טלפון וכתובת דוא”ל.
 2. רכישות במידה ותרכוש באמצעות האתר כרטיסי כניסה לפארק ו/או מוצרים נלווים ו/או כרטיסים למופעים ו/או אטרקציות ופעילויות שונות ו/או תטעין כסף לצמיד החכם (כהגדרתו להלן בסעיף ‏4.4.2 להלן) לצורך ביצוע רכישות במתקני הפארק, תצטרך לספק לנו מידע אודותיך ו/או אודות שאר המבקרים שתחת אחריותך (ככל ותבחר לרכוש עבורם כרטיסי כניסה) כגון: שם מלא, תאריך לידה, מספר טלפון אישי וכתובת מייל. אם תבחר לבצע רכישה באמצעות האתר ו/או הטענה באמצעות האתר ו/או האתר הייעודי שלנו אשר ישמש אותך לניהול הביקור שלך עם הגעתך לפארק (“פורטל אורח“) אנו נדרוש ממך מידע מספק להשלמת העסקה. מידע כזה יכול לכלול: מספר תעודת זהות, מספר כרטיס אשראי ופרטי חשבון וחיוב קשורים, מידע הקשור לחשבוניות ונתונים אחרים הנדרשים לעיבוד ההזמנה ויצירת קשר עמך בנוגע להזמנה כגון כתובת דוא”ל ומספר טלפון. אנו עשויים גם לעדכן נתונים אלו אם תיתן לנו הרשאה לחייב אותך או את כרטיס האשראי שלך בגין חיובים חוזרים. הפרטים שתמסור במסגרת ביצוע רכישת כרטיסי הכניסה לפארק באתר ישמשו אותנו גם עבור הקמת חשבון המשתמש שלך בפורטל האורח אשר ישמש אותך לניהול הביקור שלך עם הגעתך לפארק (“החשבון“). אנו עשויים להשתמש בכלים, במידע, בתוכנות או בשירותי ספקי שירותים של צד שלישי כדי לעבד עסקאות מטעמנו, ובמקרה זה אתה מאשר ומסכים לבחון ולהיות מחויב לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי צד שלישי כאמור.
 3. הצטרפות למועדון לקוחות ווטרלנד במידה ותרכוש כרטיסי כניסה לפארק הכוללים רישום ורכישת חברות למועדון הלקוחות של החברה (“מועדון ווטרלנד“) באמצעות האתר, תצטרך לספק לנו מידע אודותיך ו/או אודות שאר המבקרים שתחת אחריותך, כמפורט לעיל, זאת ככל ותבחר לרשום ולרכוש עבורם חברות למועדון ווטרלנד,  כגון שם מלא ותאריך לידה. 
 4. ביקור בפארק.
  1. עם ההגעה לפארק, יישלח למבקר קישור לחשבון שהוקם עבורו על-ידי החברה בפורטל האורח בו יוכל לצפות ולבצע פעולות שונות בקשר עם הביקור שלו בפארק כמפורט לעיל בסעיף ‏4.2 ובתנאים. אנו עשויים לשמור מידע אשר ייאסף בקשר לשימוש של כל מבקר בחשבון שלו.
  2. במסגרת הביקור בפארק, כל מבקר מקבל צמיד חכם מבוסס RFID (“הצמיד החכם“) שישמש: 1) לצורך זיהוי ומעבר בשערים הממוחשבים בפארק ו- 2) כארנק אלקטרוני לצורך רכישות שונות בפארק. לצורך קבלת והשימוש בצמיד החכם כל מבקר יתבקש למסור שם מלא, מספר ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, ונתונים אלו יישמרו על ידינו. בנוסף, אנו עשויים לשמור מידע אשר ייאסף בקשר לשימוש של כל מבקר בצמיד החכם, במתקנים שבפארק ורכישות/שימושים שיבוצעו באמצעות הצמיד החכם בפארק. 
 5. קבצי יומן (Log Files) אנו עשויים להשתמש בקבצי יומן. המידע בתוך קבצי היומן כולל כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג דפדפן, ספק שירותי אינטרנט (ISP), חותמת תאריך/שעה, דפי הפניה/יציאה, דפים שלחצו עליהם וכל מידע אחר שהדפדפן שלך עשוי לשלוח אלינו. אנו עשויים להשתמש במידע כזה כדי לנתח מגמות, לנהל את השירותים, לעקוב אחר תנועת המשתמשים במסגרת השירותים ולאסוף מידע דמוגרפי. 
 6. עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות האתר עשוי לכלול שימוש ב”עוגיות”, מזהים אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות על מנת שנוכל לספקו ולהציג בפניך מידע המותאם אישית עבורך. קובץ “עוגייה” הוא קובץ טקסט קטן שיכול לשמש, למשל, לאיסוף מידע על פעילות בשירותים. קובצי עוגיות מסוימים וטכנולוגיות אחרות עשויים לשמש להחזרת מידע אישי, כגון כתובת IP, שצוינה בעבר על ידי משתמש. מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקובצי עוגיות, כולל אם לקבל אותם או לא וכיצד להסיר אותם. אתה יכול להגדיר כי רוב הדפדפנים יודיעו לך אם תקבל קובץ עוגייה, או שתבחר לחסום קובצי עוגיות באמצעות הדפדפן שלך.
 7. Google Analytics האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא “Google Analytics” כדי לאסוף מידע אודות השימוש בשירות. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים בשירות, באילו דפים הם מבקרים כאשר הם עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים עשו שימוש לפני שהגיעו לשירות. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ Google Analytics כדי לשמור ולשפר את השירות ואת המוצרים שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי. יכולתה של גוגל להשתמש ולשתף במידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות ביקוריך בשירות ושימוש בו, מפורטת בתנאי שירות של Google Analytics, הזמינים בכתובת  ,http://www.google.com/analytics/terms/us.html ועל ידי מדיניות הפרטיות של גוגל, הזמינה בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל ללמוד עוד על האופן שבו גוגל אוספת ומעבדת נתונים באופן ספציפי בקשר עם Google Analytics בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/partners/ . אתה יכול למנוע את השימוש בנתונים שלך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן לביטול הסכמת Google Analytics, הזמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו משתמשים באתר כדי ללמוד על תחומי העניין של המבקרים בו על מנת להציע להם הצעות ופרסומים בהתאמה לכך. אנו עשויים לבצע פעולות דומות גם בהסתמך על ביקור של משתמשים באתרים אחרים ולהתאים עבורם פרסומים והצעות שיופיעו באתר, באתרים אחרים שבבעלותנו או מי מטעמנו, וכן במסגרת פלטפורמות שונות, לרבות רשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, לינקדין, טוויטר וכיו”ב.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.
 10. מצלמות אבטחה במעגל סגור (CCTV) אנו עושים שימוש במצלמות אבטחה המצלמות במעגל סגור 24/7 ברחבי הפארק על מנת לשמור על בטיחות המבקרים. התקנת המצלמות ומיקומן נעשו תוך שמירה מירבית על פרטיות המבקרים ולפיכך רוב המצלמות הן מצלמות גלויות, קבועות, ללא אפשרות לשליטה מרחוק והחומר המצולם הינו ללא שמע. מובהר כי אנו לא מציבים מצלמות בחדרי שירותים ומקלחות. מטרת הצילום הינו הגנה על רכוש הפארק והמבקרים בו מפני גניבות, הגנה על בטחון מבקרי הפארק והעובדים בו מפני מקרי אלימות ואירועים פליליים אחרים ושחזור ותחקור אירועי בטיחות בפארק. 
 11. הדרך בה אנו משתמשים במידע אישי. 

אם אתה מספק, או אנו אוספים, מידע אישי באמצעות השירותים, אנו עשויים להשתמש במידע אישי זה בדרכים הבאות:

 1. אנו נשתמש במידע האישי שלך על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו, ליצור אתך קשר בנוגע לשירותים או הצעות מסוימות שאולי נרשמת אליהן, וכדי לזהות ולאמת את הגישה שלך לחלקים מסוימים בפארק ובמתקנים הכלולים בו אליהם אתה רשאית לגשת.
 2. אנו עשויים להשתמש במספר הטלפון ו/או כתובת הדוא”ל שלך כדי: (א) לשלוח לך תקשורת שיווקית/פרסומת שלדעתנו עשויה לעניין אותך (לרבות באמצעות מייל ו-SMS) ולשלוח לך עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים ולמוצרינו; (ב) להגיב לבקשת “יצירת קשר” או ניהול חשבון ; (ג) לשלוח לך עדכונים לגבי ההזמנה שביצעת באתר; ו/או (ד) לעמוד אתך בקשר לגבי הצעות שיווקיות באמצעות שיחה למספר הטלפון שלך.
 3. אופן שיתוף המידע האישי על ידינו.

אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:

 1. לנותני שירותים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של האתר, הפארק והשירותים הכלולים בהם.
 2. במקרה בו רכשת את כרטיסי הכניסה לפארק באמצעות צד שלישי (לרבות מועדונים), אנו עשויים להעביר לצד זה את פרטיך האישיים על מנת לאשר או לאמת את הרכישה באמצעות האתר.  
 3. לחברות קשורות או לספקי שירות צד שלישי לצורך שמירה או עיבוד של מידע כזה מטעמנו. מידע כזה עשוי להיות מועבר לחו”ל.
 4. אנו עשויים לגלות מידע שהגשת באמצעות השירותים אם אנו מאמינים בתום לב כי חשיפה של מידע כזה מועילה או נחוצה מבחינה הגיונית בכדי: (א) לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית התקפים לגביך; (ב) לאכוף את התנאים שלנו, כולל חקירות של הפרות אפשריות שלהם; (ג) לאתר, למנוע או לטפל בדרך אחרת בנושאי הונאה או אבטחה; או (ד) להגן מפני פגיעה בזכויות, רכושה או בטיחותה של הנהלת הפארק, המשתמשים בשירותים, שלך או של הציבור.
 5. במידה שחברתנו תירכש על ידי צד ג’ או תתמזג עם חברת צד ג’, אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות את המידע האישי לצד ג’ כאמור.
 1. שימוש במידע אנונימיאנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כמוגדר להלן) או לגלות אותו לספקי שירותים של צד שלישי על מנת לשפר את השירותים שלנו ולשפר את חווייתך את השירותים. אנו עשויים לחשוף מידע אנונימי (עם או בלי תמורה) לצדדים שלישיים, כולל מפרסמים ושותפים. “מידע אנונימי” פירושו מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש בודד, כגון מידע סטטיסטי מצטבר אודות השימוש בשירותים שלנו. 
 2. ביטול הסכמהאתה יכול לבחור שלא לקבל מאתנו דוא”ל עתידי לקידום מכירות, פרסום או דוא”ל אחר על ידי בחירה בקישור ביטול הרישום הנמצא בתחתית כל דוא”ל שאנו שולחים. לידיעתך, גם אם אתה מבטל את הסכמתך לקבל את הודעות הדוא”ל האמורות לעיל, אנו עשויים בכל זאת לשלוח לך תגובה לכל בקשת “יצירת קשר” וכן להודעות דוא”ל מנהליות (למשל, בקשר לרכישת כרטיסי כניסה לפארק באתר) הדרושות בכדי להקל על השימוש שלך בשירותים. 
 3. הזכויות שלךאתה יכול לבקש לעיין במידע האישי שלך. בנוסף, במקרה של מידע לא מדויק, אתה יכול לבקש למחוק ו/או לתקן את המידע האישי. אתה יכול להגיש את בקשותיך על ידי שליחת דוא”ל אלinfo@waterland.co.il  . הדוא”ל שלך צריך לכלול פרטים אשר הולמים את בקשתך.
 4. אינטראקציה עם וקישורים למוצרי צד שלישיהשירותים עשויים לאפשר לך ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לאתרי צד שלישי אחרים, יישומי תוכנה ניידים ושירותי צד שלישי שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מהם “שירות צד שלישי“). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותי צד שלישי כאמור. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש או לתקשר איתו.
 5. פרטיות ילדיםהשימוש באתר לא נועד לשימוש על-ידי ילדים מתחת לגיל 13. ככל שהנך קטין בגיל 13-18, עליך לקבל את הסכמת האפוטרופוס החוקי שלך טרם השימוש באתר. יחד עם זאת, במסגרת הביקור באתר, כאמור לעיל, עשוי להיאסף מידע אישי ביחס לקטינים (לרבות מתחת לגיל 13) אשר נרכשו בעבורם כרטיסים לפעילויות שונות ו/או שעושים שימוש בצמיד החכם. הנך מאשר כי כאפוטרופוס החוקי של הקטין כאמור, הנך מאשר את איסוף המידע כאמור ושימוש בו בהתאם לקבוע במדיניות פרטיות זאת. 
 6. אבטחהאבטחת המידע האישי חשובה לנו. אנו מקפידים על סטנדרטים מקובלים בתעשייה, כולל שימוש באמצעי הגנה מנהליים, פיזיים וטכניים מתאימים, כדי להגן על המידע האישי שסופק לנו. עם זאת, שום שיטת העברה דרך האינטרנט, או שיטה לאחסון אלקטרוני, אינה מאובטחת ב-100%. לכן, בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים סבירים מקובלים להגנה על המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת או סודיותו. אם יש לך שאלות בנוגע לאבטחה בשירות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת info@waterland.co.il.  
 7. התחייבותאנו מחויבים להגן על פרטיותך. הגנה על פרטיותך באופן מקוון היא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל העת את השירות שלנו כדי לעמוד בדרישות אלה. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, או בנוגע למידע האישי שלך שאנו מאחסנים ומשתמשים בו, אנא פנה אלינו לכתובת info@waterland.co.il.  

עודכן לאחרונה: אפריל 2023

הרבה יותר מפארק מים...

אירועים | הפקות ומסיבות | BEACH BAR | VIP

המשקיף אל נוף הים המדהים של אילת, כאן תוכלו להנות במהלך היום ובשעות השקיעה והערב מאוירת בר-מסעדה ומבחר מנות ונשנושים שבאים טוב ליד.

אולם האירועים WATERLAND EVENTS

המשקיף אל נוף הים המדהים של אילת, כאן תוכלו להנות במהלך היום ובשעות השקיעה והערב מאוירת בר-מסעדה ומבחר מנות ונשנושים שבאים טוב ליד.

WATERLAND GARDENS
גן האירועים

המשקיף אל נוף הים המדהים של אילת, כאן תוכלו להנות במהלך היום ובשעות השקיעה והערב מאוירת בר-מסעדה ומבחר מנות ונשנושים שבאים טוב ליד.

Beach Bar

בר מסעדה BEACH BAR

המשקיף אל נוף הים המדהים של אילת, כאן תוכלו להנות במהלך היום ובשעות השקיעה והערב מאוירת בר-מסעדה ומבחר מנות ונשנושים שבאים טוב ליד.

לרכישת כרטיסים
לתושבי אילת
הכניסה מותנית בהצגת
תעודת תושב
Tickets
מימוש
קופון / קוד הטבה
מועדוני לקוחות / צרכנות
coupon